Ortofotomapa

Przykładowa ortofotomapa

Ortofotomapa to rastrowy obraz powierzchni terenu powstały w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym tj. wrzucie, w jakim prezentowana jest standardowa mapa.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na mocy przepisów prawa prowadzi prace koordynacyjne, mające na celu identyfikację działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dążące do opracowania materiałów wchodzących w skład bazy danych dotyczących ortofotomapy.

Źródło http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/ortofotomapa