Mapa przyrodnicza

Mapa przyrodnicza

Mapy tematyczne są opracowaniami kartograficznymi eksponującymi jeden lub kilka wybranych elementów treści mapy ogólnogeograficznej, bądź określone zagadnienia, zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze lub przyrodnicze.
Na mapach tematycznych niezależnie od przedstawionego zagadnienia (tematu) występują wybrane elementy treści ogólnogeograficznej spełniającej funkcję osnowy geograficznej (tzw. podkładu geograficznego).

Mapy przyrodnicze są jednym z zespołów mapy tematycznej i eksponują kilka lub jeden wybrany element środowiska przyrodniczego.

Instrukcja techniczna O-2 – Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych (Dz. U. z 1999r., Nr 30, poz. 297)