Rejestr publiczny państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

Dane rejestru publicznego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (BDOT10k) udostępniane są bez opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) to wektorowa (obiektowa) baza danych odpowiadająca szczegółowością mapie topograficznej w skali 1:10 000. Baza zawiera dane dotyczące lokalizacji przestrzennej obiektów topograficznych wraz z ich charakterystyką. Dane gromadzone są w podziale na 9 zakresów tematycznych dotyczących: sieci wodnej, sieci komunikacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, pokrycia terenu, budynków, budowli i urządzeń, kompleksów użytkowania terenu, terenów chronionych, jednostek podziału terytorialnego oraz innych obiektów.

Baza BDOT10k została utworzona dla obszaru całego kraju w podziale terytorialnym zgodnym z granicami administracyjnymi powiatów.

Szczegółowy zakres informacji gromadzonych w BDOT10k, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji, weryfikacji i udostępniania danych określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.


Herb Miasto Opole

Miasto Opole


Obrazek Plik XML miasta Opole

Plik XML miasta Opole

Format: XML

Rozmiar: 11.5 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2023-08-23

Herb powiatu brzeskiego

Powiat brzeski


Obrazek Plik XML powiatu brzeskiego

Plik XML powiatu brzeskiego

Format: XML

Rozmiar: 14.4 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2023-01-16

Herb Powiat głubczycki

Powiat głubczycki


Obrazek Plik XML powiatu głubczyckiego

Plik XML powiatu głubczyckiego

Format: XML

Rozmiar: 13.5 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-18

Herb Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Powiat kędzierzyńsko-kozielski


Obrazek Plik XML powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Plik XML powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Format: XML

Rozmiar: 20.7 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-29

Herb Powiat kluczborski

Powiat kluczborski


Obrazek Plik XML powiatu kluczborskiego

Plik XML powiatu kluczborskiego

Format: XML

Rozmiar: 16.6 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2022-12-13

Herb Powiat krapkowicki

Powiat krapkowicki


Obrazek Plik XML powiatu krapkowickiego

Plik XML powiatu krapkowickiego

Format: XML

Rozmiar: 16.4 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-04

Herb Powiat namysłowski

Powiat namysłowski


Obrazek Plik XML powiatu namysłowskiego

Plik XML powiatu namysłowskiego

Format: XML

Rozmiar: 11.7 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2023-01-16

Herb Powiat nyski

Powiat nyski


Obrazek Plik XML powiatu nyskiego

Plik XML powiatu nyskiego

Format: XML

Rozmiar: 23.3 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2023-01-20

Herb Powiat oleski

Powiat oleski


Obrazek Plik XML powiatu oleskiego

Plik XML powiatu oleskiego

Format: XML

Rozmiar: 16.9 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-29

Herb Powiat opolski

Powiat opolski


Obrazek Plik XML powiatu opolskiego

Plik XML powiatu opolskiego

Format: XML

Rozmiar: 33.2 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2023-02-13

Herb Powiat prudnicki

Powiat prudnicki


Obrazek Plik XML powiatu prudnickiego

Plik XML powiatu prudnickiego

Format: XML

Rozmiar: 11.4 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2022-12-13

Herb Powiat strzelecki

Powiat strzelecki


Obrazek Plik XML powiatu strzeleckiego

Plik XML powiatu strzeleckiego

Format: XML

Rozmiar: 14.9 MB

Ostatnio zmodyfikowany: 2022-12-13