Kontakt

Herb Województwo opolskie

Województwo opolskie

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Geodezji i Kartografii Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu

Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Adres email: umwo@opolskie.pl

Numer telefonu: 77 44 12 765

Numer Fax: 77 44 12 765

Link do portalu: https://www.opolskie.pl/

Link do Geoportalu: https://mapy.opolskie.pl/ergogeoportal/f?p=MAPA:113:::::P113_CENTER:50.6685602%7C17.9218312%7C50000

Link BIP: https://bip.opolskie.pl/

Geodeta Województwa: Jacek Górny tel.: 77 44 12 765 wew. 354
Kierownik ODGIK: Agnieszka Słomska tel.: 77 4412765 wew. 353

Udostępnienie materiałów PZGIK:

tel. 77 4412765 w. 355

Pomoc techniczna CUW: 77 44 12 765 wew. 356 lub 357

 

Siedziba ODGIK:

ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
wodgik@opolskie.pl

 

Materiały promocyjne:

Opolskie kwitnące

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://bip.opolskie.pl/ochrona-danych-osobowych/

Herb Miasto Opole

Miasto Opole

Wydział Geodezji i Kartografii

Adres: 45-015 Opole, ul. Rynek 1A

Adres email: cuw-geodezja@um.opole.pl

Numer telefonu: 774511847, 774511829

Link do portalu: https://www.opole.pl

Link do Geoportalu: https://mapy.opolskie.pl/ergogeoportal/f?p=MAPA:113:::::P113_MAPA,P113_TEMAT,P113_CENTER:Zasoby%20powiatowe,zasoby_powiatowe_miasto_opole,50.6785602%7C17.9218312%7C10000

Link BIP: https://www.bip.um.opole.pl/

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Geodeta Miejski: Grażyna Czapla

 

Materiały promocyjne:

Herb i logo opola

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.bip.um.opole.pl/?id=40980

Herb powiatu brzeskiego

Powiat brzeski

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Adres: 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20,

Adres email: i.wiechec@brzeg-powiat.pl

Numer telefonu: 774447916

Link do portalu: https://brzeg-powiat.pl/

Link do Geoportalu: http://powiatbrzeski.giportal.pl/

Link BIP: https://bip.brzeg-powiat.pl/

Naczelnik Wydziału: Izabela Wiecheć

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=3367

Herb Powiat głubczycki

Powiat głubczycki

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15

Adres email: geodetapowiatowy@onet.pl

Numer telefonu: 774053681

Link do portalu: http://www.powiatglubczycki.pl

Link do Geoportalu: https://ikonto.powiatglubczycki.pl

Link BIP: http://bip.powiatglubczycki.pl

Geodeta Powiatowy: Zbigniew Szmuc

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: http://powiatglubczycki.pl/2900/1549/klauzula-informacyjna.html

Herb Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Judyma 4

Adres email: geodeta@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Numer telefonu: 774052797

Link do portalu: https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/

Link do Geoportalu: https://mapy.opolskie.pl/ergogeoportal/f?p=MAPA:113:::::P113_MAPA,P113_TEMAT,P113_CENTER:Zasoby%20powiatowe,zasoby_powiatowe_kedzierzynsko_kozielski,50.305408%7C18.209848%7C15000

Link BIP: http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Geodeta Powiatowy : Waldemar Nowak

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/7652/3801/inspektor-ochrony-danych-ochrona-danych-osobowych-rodo-cyberbezpieczenstwo-zglaszanie-incydentow-monitoring-wizyjny.html

Herb Powiat kluczborski

Powiat kluczborski

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1,

Adres email: geodezja@powiatkluczborski.pl

Numer telefonu: 77 4185218 wew. 139

Link do portalu: http://powiatkluczborski.pl/

Link do Geoportalu: http://powiatkluczborski.giportal.pl/

Link BIP: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/

Naczelnik Wydziału: Rafał Gajek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/RODO.htm

Herb Powiat krapkowicki

Powiat krapkowicki

Wydział Geodezji i Kartografii

Adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1,

Adres email: m.najgebauer@powiatkrapkowicki.pl

Numer telefonu: 774074375

Link do portalu: http://powiatkrapkowicki.pl/

Link do Geoportalu: https://mapy.opolskie.pl/ergogeoportal/f?p=MAPA:113:::::P113_MAPA,P113_TEMAT,P113_CENTER:Zasoby%20powiatowe,zasoby_powiatowe_powiat_krapkowicki,50.455658%7C17.967525%7C13000

Link BIP: http://bip.powiatkrapkowicki.pl

Geodeta Powiatowy: Marek Najbegauer

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: http://bip.powiatkrapkowicki.pl/download/attachment/18748/klauzula-informacyjna-ogolna.docx

Herb Powiat namysłowski

Powiat namysłowski

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Adres: 46-100 Namysłów, pl. Wolności 12a,

Adres email: geodezja@namyslow.pl

Numer telefonu: 774103 695 wewn. 130

Link do portalu: https://namyslow.pl

Link do Geoportalu: https://mapy.opolskie.pl/ergogeoportal/f?p=MAPA:113:::::P113_MAPA,P113_TEMAT,P113_CENTER:Zasoby%20powiatowe,zasoby_powiatowe_powiat_namyslowski,51.014237%7C17.717691%7C20000

Link BIP: https://bip.namyslow.pl

Naczelnik Wydziału: Władysław Żółtaniecki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://bip.namyslow.pl/download//12514/obowiazek-informacyjny.pdf

Herb Powiat nyski

Powiat nyski

Wydział Geodezji i Kartografii

Adres: 48-300 Nysa, ul. Parkowa 2-4,

Adres email: msobczyk@powiat.nysa.pl

Numer telefonu: 774085200

Link do portalu: https://www.powiat.nysa.pl/

Link do Geoportalu: https://imapa.powiat.nysa.pl

Link BIP: http://bip.spnysa.nv.pl/Article/get/id,18692.html

Naczelnik Wydziału: Maria Sobczyk

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: http://bip.spnysa.nv.pl/m,306,ochrona-danych-osobowych.html

Herb Powiat oleski

Powiat oleski

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

Adres: 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śl. 6,

Adres email: geodezja@powiatoleski.pl

Numer telefonu: 343504131

Link do portalu: http://powiatoleski.pl

Link do Geoportalu: http://olesno.giportal.pl/

Link BIP: http://bip.powiatoleski.pl

Naczelnik Wydziału: Mariusz Chlebowski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: http://bip.powiatoleski.pl/2638/736/obowiazek-informacyjny.html

Herb Powiat opolski

Powiat opolski

Wydział Geodezji i Kartografii

Adres: 45-018 Opole, Pl. Wolności 7- 8,

Adres email: ewenzel@powiatopolski.pl

Numer telefonu: 774412335

Link do portalu: https://powiatopolski.pl

Link do Geoportalu: https://mapy.opolskie.pl/ergogeoportal/f?p=MAPA:113:::::P113_MAPA,P113_TEMAT,P113_CENTER:Zasoby%20powiatowe,zasoby_powiatowe_powiat_opolski,50.7385602%7C17.9218312%7C25000

Link BIP: https://bip.powiatopolski.pl

Naczelnik Wydziału: Edyta Wenzel – Borkowska

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://powiatopolski.pl/3930/5396/klauzula-informacyjna-rodo.html

Herb Powiat prudnicki

Powiat prudnicki

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Adres: 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,

Adres email: gk@powiatprudnicki.pl

Numer telefonu: 77 4362210 wewn. 20

Link do portalu: http://www.powiatprudnicki.pl/

Link do Geoportalu: http://213.199.208.92:90/inet/

Link BIP: http://bip.powiatprudnicki.pl

Naczelnik Wydziału: Mariusz Pacan

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: http://bip.powiatprudnicki.pl/1958/2242/ochrona-danych-osobowych.html

Herb Powiat strzelecki

Powiat strzelecki

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2,

Adres email: gkn@powiatstrzelecki.pl

Numer telefonu: 774401737 do 49

Link do portalu: https://powiatstrzelecki.pl

Link do Geoportalu: https://mapy.powiatstrzelecki.pl/

Link BIP: http://bip.powiatstrzelecki.pl/

Geodeta Powiatowy: Rajmund Hudzik

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: http://bip.powiatstrzelecki.pl/2191/334/ochrona-danych-osobowych.html