Jednostki samorządu terytorialnego

Województwo opolskie

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Geodezji i Kartografii Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu

Herb Województwo opolskie
Herb Miasto Opole

Miasto Opole

Wydział Geodezji i Kartografii

Herb powiatu brzeskiego

Powiat brzeski

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Herb Powiat głubczycki

Powiat głubczycki

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Herb Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Herb Powiat kluczborski

Powiat kluczborski

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Herb Powiat krapkowicki

Powiat krapkowicki

Wydział Geodezji i Kartografii

Powiat opolski
Herb Powiat namysłowski

Powiat namysłowski

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Herb Powiat nyski

Powiat nyski

Wydział Geodezji i Kartografii

Herb Powiat oleski

Powiat oleski

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

Herb Powiat opolski

Powiat opolski

Wydział Geodezji i Kartografii

Herb Powiat prudnicki

Powiat prudnicki

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Herb Powiat strzelecki

Powiat strzelecki

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami