Baza danych obiektów topograficznych

Mapa topograficzna

jest to mapa o dowolnym odwzorowaniu kartograficznym, przedstawiająca ukształtowanie terenu i znajdujące się na nim obiekty przedstawione z jednakowym względnym stopniem szczegółowości, np. szatę roślinną, zbiorniki wodne z zaznaczoną głębokością, linie komunikacyjne, a także granice państwowe i administracyjne.

Mapy ogólnogeograficzne dzielą się na:

  • mapy topograficzne – czyli posiadające treści dostosowane do potrzeb gospodarczych
  • mapy przeglądowe – czyli mapy o uproszczonej treści otrzymane przez zmniejszenie i generalizację kartograficzną mapy topograficznej.

Na podstawie: Encyklopedia PWN, Mapa ogólnogeograficzna