Kompozycja mapowa Inwestycje

Mapa inwestycji

W zamieszczonej kompozycji mapowej oprócz danych referencyjnych pozwalających na zlokalizowanie danego miejsca (np. w oparciu o działki ewidencyjne) zamieszczone są dane o czynnikach, które mogą mieć wpływ na zamierzenia inwestycyjne planowane na danym obszarze.

Przykładowo znajdziemy tam informacje o:

  • zabytkach,
  • miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
  • informacje o właściwościach fizycznych i przydatności rolniczej gleby (mapa glebowo-rolnicza),
  • obszarze Natura 2000,
  • zagrożeniu powodziowym,
  • obszarach oddziaływań górnictwa,

oraz wiele innych.

Comarch