Inwestorzy oraz podmioty władające siecią uzbrojenia terenu