Jednostki oświatowe, uczelnie, jednostki naukowe oraz organizacje pozarządowe i inne