Jak złożyć wniosek w PODGiK?

 

Po wykonaniu ścieżki opisanej w pomocy Jak wybrać obszar do wniosku Użytkownik wybiera przycisk Przejdź do e-Usługi:

 

 

System przenosi użytkownika do wyboru usługi, typu wniosku: powiatowego lub wojewódzkiego:

 

 

Użytkownik z listy wybiera interesującą go usługę, zaznaczając checkbox, a następnie wybiera Kontynuuj:

 

 

System zaprezentuje listę adresatów:

 

Użytkownik z listy wybiera adresata zaznaczając checkbox, a następnie wybiera Kontynuuj:

 

System przenosi Użytkownika do strony logowania. Jeżeli Użytkownik nie posiada jeszcze konta w Portalu CUW zakłada go poprzez Zarejestruj się lub jeśli już posiada konto, loguje się do Systemu Parnera, gdzie procesowany jest jego wniosek:

 

 

Po zalogowaniu się na moment pojawi się informacja o Nawigacji do systemu partnera:

 

I automatycznie otworzy się okno w Portalu Partnera z uzupełnionymi danymi wnioskodawcy:

 

 

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól wniosek przechodzi do podsumowania.

 

 

Może również mieć podgląd wniosku, eksport do PDF, lub zapisanie wersji roboczej.

Po przejściu do podsumowania Wniosek posiada już uzupełnione pola, i można go

  • wysłać – Wyślij wniosek,
  • ponownie wyedytować – Powrót do edycji,
  • zrezygnować z procesowania wniosku – Rezygnuj.

 

 

Po użyciu Wyślij wniosek system prezentuje informację: Potwierdzenie złożenia wniosku.

 

 

 

Po przejściu do Moich spraw w PI CUW, system prezentuje złożone przez Użytkownika Zamówienie w statusie Przyjęte.