Jak wybrać obszar do wniosku?

 

Użytkownik zewnętrzny może wybrać obszar do wniosku poprzez aplikację Geoportal.

Użytkownik nie posiadający konta w Portalu Informacyjnym CUW  otwiera Portal w przeglądarce internetowej i wybiera kafelek ze strony głównej Analizuj na mapie:

 

 

Po kliknięciu w Analizuj na mapie, system przenosi Użytkownika do aplikacji Geoportal, która otwiera się w osobnym oknie przeglądarki:

 

 

W Geoportalu znajduje się panel z narzędziami, służącymi do wyboru obszaru:

 

 

Po najechaniu na każdą z ikon, pojawia się informacja, do czego każda ikona służy:

 

 

W panelu lewym bocznym Geoportalu znajdują się zakładki:Tło, Mapy, Szukaj:

 

Użytkownik wybiera Szukaj, otwiera się panel wyszukiwania:

 

 

W zależności od potrzeb Użytkownik wybiera interesujący go przedział: Adresy, Działki, Współrzędne.

Dla wyszukania działki wybiera z rozwijalnych list Powiat, Jednostkę ewidencyjną, Obręb oraz numer szukanej działki:

 

 

System prezentuje wybraną działkę poprzez obrys kolorem na mapie.

Użytkownik strzałką wybiera Szkicownik, pokazało się okno szkicownika, w którym poprzez poszczególne ikonki, którymi może oznaczyć wybraną działkę:

 

 

Użytkownik oznaczył interesującą go działkę ikonką Dodaj obszar, a następnie ikonką Dodaj do Koszyka, wskazuje, że takim obszarem jest zainteresowany.

 

 

Pojawi się komunikat Czy dodać geometrię szkicu do koszyka:

 

 

Po potwierdzeniu w Koszyku pojawił się wybrany obszar:

 

 

Przyciskiem Przejdź do usługi Użytkownik przechodzi do kolejnego kroku Jak złożyć wniosek.