Zanim zaczniesz budowę domu

Wymarzony dom

Nim zacznie się budowa najpierw wybieramy działkę. To do parceli dopasowujemy budynek, który spełni oczekiwania inwestora i wymogi określone w planie miejscowym lub warunkach zabudowy.

Najważniejsza jest oczywiście lokalizacja. Przy wyborze upragnionej działki czy konkretnej nieruchomości należy sprawdzić ile czasu zajmie dojazd do pracy – zarówno samochodem jak i komunikacją publiczną, jak daleko są szkoły, gdzie jest najbliższy sklep spożywczy, czy droga jest utwardzona i odśnieżana zimą itp. Ustalmy, czy da się tu postawić dom i jaki.

Możliwości wykorzystania gruntu – czyli co można na nim postawić, opisane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli go nie uchwalono, trzeba wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Jest to o tyle ważne, że na konkretnej powierzchni w jednym miejscu można zmieścić bliźniak, a w innym możemy nie dostać pozwolenia na budynek rodzinny.

Plan budowy

Za idealne uważane są działki kształtem zbliżone do kwadratu, raczej płaskie, z dobrymi warunkami gruntowymi. Ważnym jest również by w zasięgu była sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Najczęściej do budowy domu wybierane są działki 5-20 arów.

Gdy już zakupimy upatrzoną działkę i podejmiemy decyzję o budowie należy dopełnić kilku formalności.

Przed rozpoczęciem budowy trzeba uzyskać następujące dokumenty budowlane:

 • wypis i wyrys z planu miejscowego (gdy taki na danym terenie obowiązuje);
 • mapę zasadniczą i do celów projektowych;
 • oświadczenia o możliwości przyłączenia do poszczególnych sieci albo warunki przyłączenia do nich;
 • decyzję o warunkach zabudowy (kiedy planu miejscowego nie ma);
 • decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej (jeżeli wcześniej była tak użytkowana);
 • opinię geotechniczną (przy trudnych warunkach gruntowych lub gdy projektant zaleci zbadanie gruntu);
 • zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (gdy działka jeszcze go nie ma);
 • projekt budowlany;
 • zgodę na odstępstwo od przepisów (jeśli jest taka potrzeba);
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 • dziennik budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy;
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.