Zaktualizowane zbiory BDOO dostępne do pobrania

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniono do pobrania zaktualizowane zbiory Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) dla wszystkich województw. Nowe dane BDOO powstały w wyniku automatycznej generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – bez żadnej manualnej ingerencji. Proces automatycznej generalizacji zbudowany jest w oparciu o oprogramowanie FME oraz ESRI.

Więcej szczegółów pod linkiem:
https://www.geoportal.gov.pl/o-geoportalu/aktualnosci/-/asset_publisher/HCHq0YGNRszn/content/13-06-2022-zaktualizowane-zbiory-bdoo-dostepne-do-pobrania?redirect=%2F&inheritRedirect=true