Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Centrum Usług Wspólnych jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego szczebla wojewódzkiego i powiatowego, odpowiedzialnych za realizację zadań publicznych z dziedziny geodezji i kartografii.

W skład jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego biorących udział w projekcie Centrum Usług Wspólnych wchodzi Lider projektu, którym jest Powiat Opolski, adres: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, oraz Partnerzy:

 1. Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, woj. Opolskie;
 2. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, woj. Opolskie;
 3. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. Opolskie;
 4. Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, woj. Opolskie;
 5. Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, woj. Opolskie;
 6. Powiat Namysłowski, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów, woj. Opolskie;
 7. Powiat Nyski, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, woj. Opolskie;
 8. Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. Opolskie;
 9. Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, woj. Opolskie;
 10. Powiat Strzelecki, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. Opolskie;
 11. Miasto Opole, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole, woj. Opolskie;
 12. Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, woj. Opolskie.

Adres naszej strony internetowej to: https://cuw.mapy.opolskie.pl .

Definicje

 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://cuw.mapy.opolskie.pl.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

Administrator

Administratorem Danych osobowych jest Powiat Opolski, adres: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@opolskie.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Danych osobowych Użytkowników i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczek”).
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera.
 4. Poprzez osadzanie treści z innych witryn.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach związanych z korzystaniem  z Serwisu i realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu i realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celach związanych z treścią udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Informacje w formularzach

Serwis zbiera Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach.

Formularzami są ekrany logowania i rejestracji oraz wnioski o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną.

W procesie rejestracji Użytkownika zapisywane są Dane osobowe niezbędne świadczenia usług drogą elektroniczną. W zależności od profilu konta (osoba fizyczna lub prawna) zbierane są następujące informacje:

 • imię 
 • nazwisko
 • nazwa instytucji
 • PESEL
 • REGON
 • NIP
 • adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu)
 • telefon
 • adres e-mail

Informacje te są wykorzystywane podczas wypełniania wniosku o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. wypełnienia wniosku o udostępnienie danych geodezyjnych i kartograficznych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Ciasteczka

Podczas uruchomienia strony logowania, tworzone jest tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia, czy przeglądarka Użytkownika akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zapisuje żadnych Danych osobowych i zostanie wyrzucone, kiedy przeglądarka Użytkownika zostanie zamknięta.

Podczas pracy Użytkownika z Serwisem tworzonych jest kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Przy wylogowaniu się przez Użytkownika ze swojego konta, ciasteczka logowania są usuwane.

Ciasteczka są wykorzystywane, aby zapewnić sprawne działanie Systemu i umożliwić realizację jego podstawowej funkcjonalności, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie wykorzystujemy ich dla celów marketingowych, badań rynkowych ani zachowań użytkowników.

W ramach opcji ekranu przechowywane są informacje o włączonych trybach udogodnień dla osób niepełnosprawnych lub w inny sposób narażonych na wykluczenie cyfrowe. Ponadto ciasteczka wykorzystywane są w procesie składania wniosku o realizację usługi świadczonej drogą elektroniczną do przechowywania informacji o wybranej usłudze.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

Z związku z możliwością skojarzenia adresu IP z użytkownikiem sieci informujemy, że nie wykorzystujemy powyższych danych w sposób mogący ustalić tożsamości konkretnych osób przeglądających stronę Serwisu.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem i identyfikacji ewentualnych błędów w jego pracy.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.) z innych witryn. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji Użytkownika z osadzonym materiałem jeśli użytkownik posiadałby konto i był zalogowany w tamtej witrynie.

Komu przekazujemy dane

Administrator przekazuje Dane osobowe Użytkowników Partnerom, z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, wszyscy Partnerzy otrzymują dostęp do zbioru Danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników. Każdy z Partnerów ramach synchronizacji danych pozyskuje kopię tego zbioru Danych osobowych i wykorzystuje ten zbiór do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy z Partnerów ma też możliwość modyfikacji/aktualizacji zbioru Danych osobowych Użytkowników. Każde udostępnienie Danych osobowych Partnerom jest rejestrowane.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jak długo przechowujemy Państwa dane

Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez nas obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały zebrane, zgodnie z Polityką i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dla Użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie, przechowujemy Dane osobowe Użytkowników wprowadzone przez Użytkowników w ich profilu. Każdy Użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje Dane osobowe w dowolnej chwili (nie licząc nazwy Użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 673) lub do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niezależnie od powyższego, Dane osobowe będą przechowywanie do momentu wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Jakie masz prawa do swoich danych

1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do Danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przeniesienia Danych osobowych.

Jeśli mają Państwo utworzone konto Użytkownika mogą Państwo zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem Danych osobowych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez Państwa. Można również zażądać korekty danych lub usunięcia przez nas całości Państwa danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to jednak żadnych danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i profilowaniu w oparciu o Państwa Dane osobowe.

Bezpieczeństwo Danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także podmioty, z którymi zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników na zlecenie Administratora.

Postanowienia końcowe

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Wszelkie zmiany Polityki będą publikowane w Serwisie. Zmiany będą obowiązywać od momentu ich opublikowania