Planujesz budowę hali dla przedsiębiorstwa?

Magazyn

Pierwszym, bardzo istotnym elementem w całym procesie inwestycyjnym, jest wybór działki budowlanej pod planowany obiekt. Jest to o tyle istotne, że należy zwrócić uwagę na obostrzenia, jakim podlega konkretny teren. Wynikają one z prawa budowlanego, planu przestrzennego – jeśli dla tego obszaru jest uchwalony, oraz lokalnych uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na koszty budowy obiektu.

Za najlepsze uważa się działki o foremnych, zbliżonych do prostokąta kształtach. Dzięki temu uzyskuje się lepsze i skutecznejsze zagospodarowanie działki. Tereny o innych kształtach zwykle narzucają spore ograniczenia co do możliwości ich zabudowy i spore ich fragmenty mogą zostać wówczas wykorzystane jedynie jako tereny rekreacyjne.

Kolejnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze działki jest planowanie długoterminowe. Tutaj dobrze jest spróbować oszacować jak firma będzie prosperowała za kilka-kilkanaście lat i czy będzie możliwość rozbudowy i idealnie byłoby, żeby działka dawała takie możliwości. Prawdopodobnie tereny sąsiednie będą już wtedy zajęte, a z pewnością ich wartość wzrośnie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Gdy już zdecydujesz się na jakąś lokalizację dla inwestycji, warto sprawdzić, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określaja przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Większość jednostek administracyjnych udostępnia tę dokumentację w Internecie.