Opolskie perełki w 3D

Opolskie perełki ratusz

Już od 2018 roku trwa proces udostępniania trójwymiarowych modeli budynków nanoszonych na mapy geoportali. Dotyczy to reprezentacji znacznej części budynków z bazy BDOT10k.

Wynikowe modele 3D budynków powstały w wyniku kompilacji trzech źródeł danych tj.:

  • obrysów 2D budynków z bazy BDOT10K,
  • danych wysokościowych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego (gęstość 4 pkt/m2 i 12 pkt/m2 – w zależności od obszaru),
  • numerycznego modelu terenu (siatka o oczku 1m).

Opolskie perełki katedra

Modele 3D budynków są tworzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach zadania „Budowa modeli 3D budynków” w projekcie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) mającego na celu opracowanie modeli 3D budynków w standardzie CityGML 2.0 na poziomie szczegółowości LoD2.

Obiekty można zobaczyć korzystając ze sceny. (http://mapa.opolskie.pl/3D/default.fly)

Do uruchomienia sceny wymagana jest instalacja wtyczki SkylineGlobe. (http://www.skylineglobe.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/install/SkylineGlobeSetup.exe)