Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Dla części województwa opolskiego zostały przyjęte (do Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego) nowe zdjęcia lotnicze.

Ortofotomapę klasyczną można bezpłatnie pobrać za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl (Dane do pobrania — Ortofotomapa — Ortofotomapa wg aktualności — 2023).

Więcej szczegółów pod linkiem:

https://www.geoportal.gov.pl/o-geoportalu/aktualnosci/-/asset_publisher/HCHq0YGNRszn/content/11-08-2023-nowe-dane-fotogrametryczne-w-pzgik?redirect=%2F&inheritRedirect=true