Główny Urząd Geodezji i Kartografii – do pobrania wizualizacja baz BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił do pobrania wizualizację kartograficzną zintegrowanej kopii BDOT10k w skali 1:10 000 – dla obszaru województwa opolskiego w formacie PDF. Wizualizacja nie jest mapą topograficzną w skali 1:10000 w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych z dnia 27 lipca 2021r. Więcej szczegółów pod linkiem:

https://www.geoportal.gov.pl/o-geoportalu/aktualnosci/-/asset_publisher/HCHq0YGNRszn/content/01-04-2022-wizualizacje-kartograficzne-bdot10k-dla-obszaru-wojewodztw-opolskiego-swietokrzyskiego-i-podkarpackiego-dostepne-w-serwisie-www-geoportal-g?redirect=%2F&inheritRedirect=true&fbclid=IwAR0cFKEtfsvixV3917E7Jvglh_YD04XspPIpW__d8lmCLbN-1_XaeQ1mQ5c