Jak założyć konto w Portalu CUW?

Aby założyć konto w Portalu CUW Użytkownik wybiera na belce menu głównego po prawej stronie symbol

Następnie Użytkownik wybiera [Zarejestruj się]

Podczas rejestracji Użytkownik uzupełnia pola formularza (minimum pola obowiązkowe – oznaczone czerwoną gwiazdką), a także zaznacza zgody na przetwarzanie danych.

Użytkownik może się zarejestrować do Portalu CUW jako:
Osoba fizyczna lub Podmiot uprawniony

 

Rejestracja Użytkownika jako osoby fizycznej

W przypadku rejestracji Użytkownika jako osoby fizycznej system podpowiada wymagania dotyczące nazwy konta oraz hasła. [Nazwa konta] – system ustawia automatycznie duże litery a nazwa konta nie może zawierać spacji. Hasło musi się składać od 8 do 30 znaków.

W trakcie rejestracji pojawia się także pole CAPTCHA, w którym to polu użytkownik  wpisuje poprawny wynik działania, co aktywuje przycisk – [Zarejestruj się].

Jeżeli rejestracja przebiegła pomyślnie Użytkownik zobaczy komunikat o utworzeniu konta.

Konto następnie musi być zweryfikowane i aktywowane przez administratora. Dopiero po aktywacji konta Użytkownik ma możliwość zalogowania do Centrum Usług Wspólnych.

Po udanym zalogowaniu Użytkownik zostaje przekierowany do Centrum Usług Wspólnych

Rejestracja Użytkownika jako Podmiot uprawniony

Podmiotem uprawnionym może być:

– osoba prawna

– jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne

– jednostka lokalna ww. podmiotów

– osoba fizyczna posiadająca uprawnienia, posiadająca uprawnienia do wykonywania danej czynności (np. biegły sądowy).


W przypadku rejestracji Użytkownika jako Podmiot uprawniony należy wpisać niezbędne dane, w tym NIP lub REGON.
W przypadku podmiotu uprawnionego w pierwszej kolejności najpierw wprowadzane są dane firmy, m.in.: e-mail (sugerowany ogólny e-mail firmowy) . Kolejno wprowadzane są dane reprezentanta, m.in.: adres e-mail (sugerowany ogólny e-mail firmowy lub e-mail sekretariatu).

UWAGA: Adresy e-mail w tym przypadku mogą być jednakowe

Istnieje możliwość, że do założonego konta FIRMY () dodane zostanie konto dodatkowej OSOBY reprezentującej firmę ().

W przypadku zakładania konta przez osobę, która ma być powiązana z istniejąca firmą, jej adres e-mail nie może być identyczny, jak adres e-mail wpisany w dane firmy i jej reprezentanta.

UWAGA: Należy wpisać odrębny/osobisty adres email.

W trakcie rejestracji pojawia się także pole CAPTCHA, w którym to polu użytkownik  wpisuje poprawny wynik działania w polu CAPTCHA, co aktywuje przycisk – [Zarejestruj się].


Jeżeli rejestracja przebiegła pomyślnie Użytkownik zobaczy komunikat o utworzeniu konta.

Konto następnie musi być zweryfikowane i aktywowane przez administratora. Dopiero po aktywacji konta Użytkownik ma możliwość zalogowania do Centrum Usług Wspólnych.

Po udanym zalogowaniu Użytkownik zostaje przekierowany do Centrum Usług Wspólnych.