Jak założyć konto w Portalu CUW?

Aby założyć konto w Portalu CUW Użytkownik wchodzi na stronę główną Portalu Informacyjnego a następnie wybiera [Moje sprawy] na belce menu głównego po prawej stronie, obok ikony [Wyszukiwanie].

 

Link do moich spraw

 

Na otwartej stronie logowania do Portalu CUW Użytkownik wybiera [Zarejestruj się].

 

Link do rejestracji konta

Użytkownik zostaje przeniesiony do formularza rejestracji użytkownika zewnętrznego, gdzie wybiera rodzaj konta Osoba fizyczna lub Osoba prawna. Uzupełnia formularz odpowiednimi danymi nadając nazwę tworzonego konta oraz hasło.

Hasło do konta, zarówno dla osoby fizycznej jak i prawnej, musi spełniać warunki polityki haseł:

  •  mieć przynajmniej 8 znaków,
  •  zawierać przynajmniej jedną małą literę,
  •  zawierać przynajmniej jedną wielką literę,
  •  zawierać przynajmniej jedną cyfrę

 

Osoba fizyczna

Domyślnie prezentowany jest formularz rejestracji dla konta osoby fizycznej.

 

Formularz rejestracji osoby fizycznej

 

Użytkownik uzupełnia pola formularza swoimi danymi osobowymi (minimum pola obowiązkowe – oznaczone czerwoną gwiazdką). Następnie Użytkownik wpisuje poprawny wynik działania w polu CAPTCHA, co aktywuje przycisk [Zarejestruj].

 

Pole weryfikacyjne CAPTCHA

 

Jeżeli Użytkownik wprowadzi niepoprawne dane weryfikowane przez system, np. niewłaściwy numer PESEL lub błędny e-mail, system uniemożliwi rejestrację użytkownika i wyświetli komunikat błędu:

 

Komunikaty błędów formularza

Jeżeli Użytkownik poprawnie uzupełni formularz i wybierze [Zarejestruj] system utworzy konto.

Konto osoby prawnej jest automatycznie aktywowane. Użytkownik od razu ma możliwość zalogowania się na utworzone konto za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

 

Potwierdzenie rejestracji osoby fizycznej

 

Osoba prawna

Po wybraniu rodzaju konta osoby prawnej Użytkownikowi prezentowany jest formularz rejestracji, który Użytkownik uzupełnia właściwymi danymi prowadzonej firmy. Ponadto Użytkownik uzupełnia pola dotyczące danych reprezentanta firmy.

 

Formularz rejestracji osoby prawnej

A następnie wpisuje poprawny wynik działania w polu CAPTCHA, co aktywuje przycisk [Zarejestruj].

Jeżeli rejestracja przebiegła pomyślnie Użytkownik zobaczy komunikat o utworzeniu konta. Konto osoby prawnej musi być zweryfikowane i aktywowane przez administratora. Dopiero po aktywacji Użytkownik ma możliwość zalogowania się.

 

Potwierdzenie rejestracji osoby prawnej