Usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych wzgik w celu realizacji pracy geodezyjnej

Usługa skierowana jest do Wykonawców prac geodezyjnych. Realizowana jest z wykorzystaniem dedykowanego modułu Konto Geodety, umożliwiającego wsparcie prac geodezyjnych realizowanych przez Geodetę.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagane dokumenty

* Umowa

Informacje o trybie odwoławczym

* Zgodnie z zapisami umowy.

Opłaty

* Zgodnie z zapisami umowy.

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

* Zgodnie z zapisami umowy.


Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do dedykowanego dla Geodetów modułu – Konto Geodety. Użytkownik, jeśli posiada konto, może zalogować się do Systemu za pomocą loginu i hasła, jeśli nie, powinien złożyć wniosek o założenie konta – w tym przypadku konieczne będzie potwierdzenie wniosku przez pracownika WODGiK. Po uwierzytelnieniu, Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz dotyczący pracy geodezyjnej. Następnie określa obszar, dla którego prowadzona ma być praca geodezyjna oraz wysyła wniosek.

 Przejdź do kolejnego kroku