Usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych wzgik w celu realizacji pracy kartograficznej

Usługa skierowana jest do Wykonawców prac kartograficznych. Realizowana jest z wykorzystaniem dedykowanego modułu Konto Geodety, umożliwiającego wsparcie prac kartograficznych realizowanych przez Geodetę.

Podstawy prawne

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagane dokumenty

* Umowa.

Informacje o trybie odwoławczym

* Zgodnie z zapisami umowy.

Opłaty

* Zgodnie z zapisami umowy.

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

* Zgodnie z zapisami umowy.


Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do dedykowanego dla Geodetów modułu – Konto Geodety. Użytkownik, jeśli posiada konto, może zalogować się do Systemu za pomocą loginu i hasła, jeśli nie, powinien złożyć wniosek o założenie konta – w tym przypadku konieczne będzie potwierdzenie wniosku przez pracownika WODGiK. Po uwierzytelnieniu, Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz dotyczący pracy kartograficznej. Następnie określa obszar, dla którego prowadzona ma być praca kartograficzna oraz wysyła wniosek.Przejdź do kolejnego kroku