Usługa rejestracji i obsługi wniosku o udostępnienie danych wzgik w celu realizacji pracy kartograficznej

Usługa skierowana jest do Wykonawców prac kartograficznych. Realizowana jest z wykorzystaniem dedykowanego modułu Konto Geodety, umożliwiającego kompleksową obsługę prac kartograficznych realizowanych przez Geodetę, począwszy od rejestracji zgłoszenia pracy kartograficznej.
Usługa umożliwia złożenie wniosku poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z określeniem obszaru, dla którego prowadzona ma być praca kartograficzna.
Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie, Geodeta generuje i uzgadnia materiały, a następnie dokonuje opłaty. Materiały zostaną wydane po zarejestrowaniu dokonania zapłaty za usługę w Systemie.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne.

Wymagane dokumenty

* Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
* Operat geodezyjny

Informacje o trybie odwoławczym

Nie dotyczy

Opłaty

Brak opłat

Sprawdź tabelę opłat

Termin realizacji

Do 30 dni


Schemat procesu złożenia wniosku

Rysunek schematu składania wniosku. Jesteś na etapie wyboru wniosku. Klikając w przycisk 'Przejdź do kolejnego kroku' nastąpi przeniesienie na stronę z mapą, by później móc wypełnić wniosek.

Sposób realizacji

Aby skorzystać z e-Usługi konieczne jest zalogowanie się do dedykowanego dla Geodetów modułu – Konto Geodety. Użytkownik, jeśli posiada konto, może zalogować się do Systemu za pomocą loginu i hasła, jeśli nie, powinien złożyć wniosek o założenie konta – w tym przypadku konieczne będzie potwierdzenie wniosku przez pracownika WODGiK.

Po uwierzytelnieniu, Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz zgłoszenia pracy kartograficznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Następnie określa obszar, dla którego prowadzona ma być praca poprzez wskazanie działek ewidencyjnych i wygenerowanie na ich podstawie zakresu przestrzennego, lub poprzez narysowanie zakresu przestrzennego na mapie.

Po wysłaniu wniosku do Urzędu, Użytkownik uzyskuje możliwość wyboru i wygenerowania potrzebnych materiałów, a następnie uzgodnienia ich.

Po uzgodnieniu następuje automatyczne naliczenie opłaty za zamówienie i wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty. Wtedy też, zostanie udostępniona Klientowi możliwość dokonania płatności internetowej za zamówienie. Po uiszczeniu opłaty i zarejestrowaniu jej w Systemie, wygenerowane przez Użytkownika materiały zostaną mu udostępnione.Przejdź do kolejnego kroku