Centrum Usług Wspólnych

jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego szczebla wojewódzkiego i powiatowego odpowiedzialnych za realizację zadań publicznych z dziedziny geodezji i kartografii.

Projekt powstał w ramach zadania zakupu sprzętu, licencji na oprogramowanie, prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego” o numerze sprawy AG.272.1.2019, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest POWIAT OPOLSKI, ul. 1 Maja 29 45-068 Opole

System ma na celu podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów bazodanowych oraz mapowych województwa opolskiego zgodnie ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami klientów: osób fizycznych, przedsiębiorców i administracji.

Umożliwia skorzystanie z zaawansowanych eusług z dziedziny geodezji i kartografii dostępnych dotąd niezależnie u jednostek biorących udział w przedsięwzięciu.

Portal Informacyjny Centrum Usług Wspólnych jest portalem umożliwiającym ujednolicony sposób dostępu do usług powiatowych i wojewódzkich z zakresu geodezji i kartografii województwa opolskiego.

Dzięki rozwiązaniom zastosowanym w Portalu Informacyjnym CUW użytkownicy za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem: https://maps.opolskie.pl mają możliwość analizowania różnych rodzajów map, sprawdzenia szczegółów interesujących obiektów, zapoznania się z ofertą usług powiatowych i wojewódzkich z zakresu geodezji i kartografii Województwa opolskiego a także zamówienia danych z Urzędu i odebrania ich bez wychodzenia z domu.

Poprzez Portal Informacyjny CUW użytkownik będzie mógł założyć konto w Portalu CUW, zalogować się do Portalu CUW oraz złożyć wniosek o odpowiednią usługę z uiszczeniem opłaty i śledzeniem postępu w realizacji udostępniania potrzebnych materiałów.

Ochrona danych osobowych