Aktualizacja danych nieodpłatnych

W zakładce „DANE NIEODPŁATNE” (https://cuw.mapy.opolskie.pl/dane-nieodplatne/) zostały umieszczone zaktualizowane dane BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH BDOT10k dla obszaru powiatów: miasta OPOLA oraz KLUCZBORSKIEGO.