Aktualizacja danych

W zakładce „DANE NIEODPŁATNE” (https://cuw.mapy.opolskie.pl/dane-nieodplatne/) zostały umieszczone zaktualizowane dane rejestru publicznego  BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH BDOT10k dla obszaru  powiatów: NYSKIEGO, OPOLSKIEGO, STRZELECKIEGO. Aktualizacja objęła poprawki liczby kondygnacji w budynkach.