Aktualizacja danych

W zakładce „DANE NIEODPŁATNE” (https://cuw.mapy.opolskie.pl/dane-nieodplatne/) zostały umieszczone zaktualizowane dane rejestru publicznego  BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH BDOT10k dla obszaru  powiatów: GŁUBCZYCKIEGO, KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO i KRAPKOWICKIEGO. Aktualizacja objęła klasy OT_ADMS_A i OT_ADMS_P w zakresie atrybutu „liczbaMieszkancow”. Dane w formacie XML dostępne są do pobrania dla poszczególnych powiatów.